Micopro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy że z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegają zmianie...


Oferta - Sieci komputerowe

Budowa i administracja sieci komputerowych

Potrzebujesz stworzyć lub zmodernizować sieć komputerową w domu, bloku lub firmie? Posiadasz sieć komputerową lecz nie radzisz sobie z jej nadzorem?

Przygotowujemy projekty i budujemy sieci komputerowe oparte o okablowanie strukturalne w technologiach Ethernet, Fast Ethernet lub droga radiową.

W oparciu o zamówienie klienta ustalamy możliwości modernizacji, rozbudowy bądź możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii sieciowych w już istniejących infrastrukturach informatycznych oraz przeprowadzamy szczegółowe analizy bieżącego stanu sieci.

Opracowujemy i wdrażamy również systemy monitorowania, zarządzania i bezpieczeństwa oraz ochrony danych w sieciach (Firewall, VPN, itp.).

Przygotowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa informatycznego

Obawiasz się o bezpieczeństwo danych w Twojej firmie? Nie posiadasz dostosowanej do specyfiki działalności firmy polityki bezpieczeństwa informatycznego?

Na podstawie przeprowadzonego audytu przygotowujemy i wdrażamy politykę bezpieczeństwa informatycznego firmy oraz nadzorujemy jej przestrzeganie przez użytkowników sieci.