Micopro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy że z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegają zmianie...


Oferta - Oprogramowanie

Oprogramowanie na zamówienie

W dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu jest informacja. Każda firma, która chce być konkurencyjna, musi posiadać system informatyczny, potrafiący zarządzać informacjami. System taki musi zapewniać dużą funkcjonalność jednocześnie będąc prostym i jasnym w obsłudze.

Projektujemy i tworzymy oprogramowanie na zamówienie po wykonaniu analizy istniejących u klienta rozwiązań informatycznych oraz powiązanych z nimi procesów produkcyjnych. Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb oraz umożliwiające obniżenie kosztów i automatyzację codziennych czynności.

Zapewniamy kompleksową obsługę zarówno w trakcie realizacji projektu, jak również po jego wykonaniu. W ramach zawartej umowy licencyjnej istnieje możliwość rozwoju i modyfikacji oprogramowania.

Wdrażanie oprogramowania i szkolenia użytkowników

Aby w pełni wykorzystać możliwości dowolnego oprogramowania, niezbędne jest jego precyzyjne wdrożenie oraz przygotowanie i przeszkolenie jego użytkowników.

Wdrażamy nowe oprogramowanie, szkolimy użytkowników w zakresie jego obsługi oraz przeprowadzamy migrację istniejących danych produkcyjnych z poprzednio użytkowanego rozwiązania (bazy danych, itp.). Przed wdrożeniem i uruchomieniem wersji produkcyjnej oprogramowania przeprowadzamy testy BETA oraz, po uruchomieniu, w okresie stabilizacyjnym, zapewniamy specjalny nadzór powdrożeniowy aplikacji.

Dostarczanie systemów operacyjnych i programów komercyjnych

Do podstawowego funkcjonowania komputerów w firmie niezbędne są systemy operacyjne, pakiety biurowe lub inne programy komercyjne.

Na zamówienie klienta, dostarczamy, instalujemy, konfigurujemy i utrzymujemy systemy operacyjne z rodziny Microsoft Windows i Server. W zakres utrzymania systemów wchodzi również aktualizacja, okresowa konserwacja, backup danych, reinstalacja.

Oferujemy również możliwość dostarczenia i instalacji dowolnego oprogramowania komercyjnego, np. pakietów biurowych, itp.

Przeprowadzamy też szkolenia pracowników naszego Klienta w zakresie obsługi zakupionych systemów i oprogramowania.