MicoPro.pl Aktualności
2012-07-21 00:00:00
Informujemy że z dniem 25.07.2012 nazwa i dane adresowe firmy ulegają zmianie...


Regulamin serwisów internetowych MicoSoft

Definicje

Micopro - Firma Micopro Software z siedzibą w Będzinie przy ulicy Kniewskiego 3/215, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 625-102-55-78.

Serwis - stworzona przez Micopro platforma informacyjno-informatyczna podłączona do sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Micopro i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany także Portalem lub Witryną internetową Micopro.

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Micopro, tj.: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, stron transakcyjnych a także świadczenia innych usług. Usługi informacyjne - oznacza udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL (dotyczy wszystkich stron Serwisu).

Postanowienia ogólne

 • Serwis ten został przygotowany przez Micopro, jako serwis informacyjny dla klientów firmy.
 • Niniejszy regulamin określa prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik rozpoczynający korzystanie z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Zakazane jest publikowanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Techniczne warunki świadczenia usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:

 • W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
  • komputer z procesorem min. 600 MHz, pamięcią RAM min. 128 MB oraz kartą graficzną VGA o rozdzielczości min. 800x600 px,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 1.5 lub wyższej, Opera w wersji 9.0 lub wyższej, Safari w wersji 3.0 lub wyzszej, lub inna alternatywna przeglądarka,
  • dodatek Macromedia Flash w wersji 8.0 lub wyższej.
 • W przypadku korzystania z niektórych funkcji serwisu, konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz Cookies.

Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Umowa o świadczenie Usług informacyjnych z Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego (URL) wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub posłużenia się przez niego przekierowaniem do takich stron Serwisu. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje rozwiązana w momencie wyjścia przez Użytkownika ze stron Serwisu.
 • Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Micopro podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 • Micopro zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian oraz modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o własnych zamiarach. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 • Micopro zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Micopro nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie będzie przebiegało bez wad, błędów, czy przerw.
 • Micopro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.

Prawo własności intelektualnej

 • Micopro udostępniając Użytkownikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu zwraca baczną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
 • Micopro informuje, że Serwis zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki oraz programy. Zastosowany w Serwisie układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.
 • Udostępniane za pośrednictwem Serwisu materiały chronione są prawami autorskimi na rzecz Micopro. Materiały do których prawa autorskie posiadają inne podmioty (opatrzone stosownymi notami copyright), rozpowszechniane są przez Micopro w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz umów (w tym umów licencyjnych).
 • Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w nim materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Micopro lub przez inny uprawniony podmiot.
 • Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.
 • Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku. Micopro zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.